Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

2538 83e6 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaturalginger naturalginger
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy vianaturalginger naturalginger
7044 70e5 400
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viawaniliowaa waniliowaa
7247 f6dd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawaniliowaa waniliowaa
4230 19fa 400
Reposted frompiehus piehus viazagrobela zagrobela
7557 9d19 400
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viazagrobela zagrobela
Reposted fromdoener doener viagiselle giselle
9443 788b 400
Reposted fromusunto usunto viacalineczka calineczka
8431 2e13
Reposted fromonlyman onlyman viaHetaira Hetaira
3502 8d9c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viacalineczka calineczka
Reposted fromshakeme shakeme viachangecolour changecolour
1376 dbc4 400
5744 95eb 400

alecsgrg:

Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
7031 5840 400
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawaniliowaa waniliowaa

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaemeraldgirl emeraldgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl