Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viazapominanie zapominanie
6812 5846 400
Reposted fromInnominate Innominate viazapominanie zapominanie
6142 2640 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viazapominanie zapominanie
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
6740 32ed 400
6608 0fa3 400
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacorazblizej corazblizej

August 14 2017

8286 6ea0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
7612 5979 400
Reposted fromursa-major ursa-major viazapominanie zapominanie
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie
3374 f39f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
3019 fbde 400
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viazapominanie zapominanie
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viazapominanie zapominanie
9153 3df1 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapominanie zapominanie
5640 9c87 400
Reposted fromfau fau viazapominanie zapominanie
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapominanie zapominanie
6452 095b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
5045 4eb0 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
5887 ba46 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl