Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

0844 b839 400
Łódź
Reposted frommagnes magnes viazapominanie zapominanie
4531 dc49 400
Reposted fromtwice twice viazapominanie zapominanie
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie

May 27 2015

Chciałam płynąć  po lądy nieznane,
Dopłynęłam do siebie samej.
— Przebudzenie
Reposted bysweetnothinggmalka
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viazapominanie zapominanie
6295 28e2 400
4433 2ecd 400
Reposted frommahidevran mahidevran viazapominanie zapominanie
2796 e3d9 400
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
2646 41d3 400
Reposted fromtwice twice viazapominanie zapominanie
Kiedy przy kimś płaczesz, kiedy pokazujesz mu to, co boli cię najbardziej, to znaczy, że naprawdę mu ufasz.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viazapominanie zapominanie
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazapominanie zapominanie
6408 8c62 400
4830 b317 400
Reposted fromlivercells livercells viazapominanie zapominanie
6409 9969 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl