Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

8286 6ea0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
7612 5979 400
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie
3374 f39f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
3019 fbde 400
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viazapominanie zapominanie
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viazapominanie zapominanie
9153 3df1 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapominanie zapominanie
5640 9c87 400
Reposted fromfau fau viazapominanie zapominanie
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapominanie zapominanie
6452 095b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
5045 4eb0 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
5887 ba46 400

June 09 2015

0615 12c2
Reposted fromNeutrum Neutrum viazapominanie zapominanie
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viazapominanie zapominanie
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
0842 a418 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazapominanie zapominanie
1802 0b76 400

buzzfeed:

yrbff:

we got you this puppy. her name is winnie.

oh goodness look at her oh my

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl