Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

0615 12c2
Reposted fromNeutrum Neutrum viazapominanie zapominanie
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viazapominanie zapominanie
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
0842 a418 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazapominanie zapominanie
1802 0b76 400

buzzfeed:

yrbff:

we got you this puppy. her name is winnie.

oh goodness look at her oh my

4562 3a1b 400
Reposted fromilovejackets ilovejackets viazapominanie zapominanie
6248 3656 400
Reposted fromsoSad soSad viazapominanie zapominanie
2717 6692 400
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viazapominanie zapominanie
9999 c327 400
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
[...] niczym nie różniły się moje dni, następujące po sobie w odwiecznym przekleństwie powtórzeń.
— Krzysztof Varga, „Karolina”
Reposted fromlifeless lifeless viazapominanie zapominanie
Przecież każdy kogoś potrzebuje, a ja nikogo nie miałem, więc musiałem kogoś wymyślić(…).
— Charles Bukowski ‘Z szynką raz!’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viazapominanie zapominanie
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viazapominanie zapominanie
0407 d1b4 400
Reposted fromtaSowa taSowa viazapominanie zapominanie
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazapominanie zapominanie
6758 0bcf 400
Reposted fromjustadream justadream viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl